Kategorie
Autorizovaný partner
bostitch spit

Online platby
platby

Stavba dřevostavby - 1. díl: konstrukce a deskové materiály

2.6.2014

Připravili jsme pro vás seriál o nářadí a materiálech pro stavbu dřevostaveb. Postupně si zde ukážeme, jaké pomůcky nám usnadní montáž dřevostavby, od základní konstrukce (spojování trámků), přes kotvení deskových materiálů až po střechu, vnitřní stěny až po vnější izolaci.

Díky vyzkoušeným materiálům a ověřeným postupům vám montáž půjde pěkně od ruky a výsledek bude stát za to!

Nářadí na spojování dřeva

Rámová dřevostavba se vyrábí buďto z prefabrikovaných dílů tj. celých panelů v halách a jejich následnou montáží, nebo druhou variantou je stavba dřevěné konstrukce přímo na místě stavby. Tomuto systému montáže říkáme česky letmá montáž a touto variantou se budeme zabývat níže, kde doporučíme nářadí na spojování dřeva a další materiály.

Kompletní nabídka v e-shopu

Tento systém montáže dřevostaveb byl rozšířen do Evropy z USA a Austrálie. Hlavním důvodem bylo zautomatizování výroby hřebíků, které se zlevnilo oproti dříve používaným kovaným hřebíkům.

K tomuto automaticky vyráběnému hřebíku byla vynalezena hřebíkovačka, která v tehdejších letech neuvěřitelně urychlila výstavbu dřevostaveb. Veliký nárůst používání pneumatických hřebíkovaček a pneumatických sponkovaček byl v průběhu 20 století. Na počátku našeho 21 století se systém vstřelování hřebíků postupně přenáší do používání mobilnějších a pro uživatele komfortnějších plynových hřebíkovaček.

Po tomto krátkém úvodu přejděme k popisu materiálů, které při spojování konstrukce budeme používat.

Spojování trámů do konstrukce

Spojování trámů do konstrukce

Spojování trámů, přikotvení spodního trámu obvodových stěn a příček k základové desce probíhá nejčastěji pomocí závitových tyčí a chemické malty - kotvy např. SPIT Epobar nebo SPIT Epomax. Při použití chemické malty je důležité dbát na její vlastnosti. Například na možnost použití ve venkovním prostředí, použití ve vlhkém betonu, nebo na vlivu okolní teploty při aplikaci chemické malty.

Druhou možností, jak přikotvit spodní trám, je použití ocelové svorníkové kotvy např. SPIT FIX3 10x125/65-55MT. Při aplikaci této mechanické kotvy je nutné vybrat správný rozměr podle síly kotveného materiálu.

 

Sloupky obvodových stěn

Na spodní obvodový trám, který již máme ukotven k základové desce začneme pomocí páskovaných hřebíkůhřebíkovačky vztyčovat sloupky obvodových stěn v pravidelném rastru. Může se použít pneumatická hřebíkovačka a kompresor, nebo komfortnější plynová hřebíkovačka, u které nejste závislí na žádné hadici nebo přívodním kabelu a můžete se neomezení pohybovat po celém staveništi.

Nejpoužívanějším hřebíkem pro montáž sloupků je páskovaný hřebík do plynové hřebíkovačky Paslode IM90Ci, a to Paslode hřebík 3,1 x 90 konvexní s plynem, nebo v kombinaci s pneumatickou hřebíkovačkou např. Bostitch N89C páskovaný hřebík na drátku ve svitku 3,1 x 90 šroubový. Po ukončení montáže svislých nosníků přistřelíme také horní vodorovné trámky, které nám vytvoří jakýsi věnec a celou konstrukci nám spojí.

Sponkovačky a kotvení deskových materiálů

Po dokončení montáže trámové konstrukce dojde k vyztužení celé konstrukce velkoplošným deskovým materiálem. Z vnější strany stavby přistřelujeme sponkami pomocí pneumatické sponkovačky dřevoštěpkové desky např. OSB nebo Fermacel. Sponky pro toto spojování by měli být vyrobeny ze silnějšího drátu a pokud možno s povrchovou úpravou pozinkováním. Nejvíce používaným typem je sponka typ 370/40 CNK se stavebním atestem, která se aplikuje pneumatickou sponkovačkou Haubold PN765 Contact. Při použití pneumatické sponkovačky velice rychle uzavřete vnější plášť dřevěné konstrukce a můžete se pustit do zastřešení stavby.

Už máte konstrukci dřevostavby hotovou? Možná by vás mohl zajímat článek o střešním bednění a střechách.

Mnoho řemeslných úspěchů při vaší práci přeje
Tým TOP NÁŘADÍ s.r.o.

4