Kategorie
Autorizovaný partner
bostitch spit

Online platby
platby

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodě www.topnaradi.eu nebo telefonicky v TOP NÁŘADÍ s.r.o.

1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od dodání poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář poskytovaný prodávajícím
(formulář ke stažení níže), jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může kupující zaslat prodávajícímu na e-mail, nebo poštovní adresu. Prodávající obratem potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno a to do 14-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu (hmotnost, nadměrnost atd…). Obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14-ti dnů od převzetí vráceného zboží. Peněžní prostředky budou vráceny kupujícímu na bankovní účet, který kupující uvede ve formuláři o Odstoupení od kupní smlouvy. Kupující a prodávající se taktéž mohou dohodnout o jiném způsobu vrácení peněžních prostředků, pokud s tím obě strany budou souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve než mu kupující zboží vrátí a prodávající zboží převezme.

5. V případě odstoupení smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu v původním stavu, nepoužité, nepoškozené a v původním originálním obalu. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, které je vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Toto ustanovení se vztahuje na zboží, které bylo vráceno prodávajícímu poškozené, v poškozených obalech, které vykazuje známky použití nebo špatného zacházení.

6. Je-li současně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, nebo jiné plnění, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku, nebo jiného plnění účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek nebo jiné plnění.

7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) při dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
b)při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo objednáno speciálně pro jeho osobu.
c) po uplynutí 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy

8. Prodávající má rovněž 14-ti denní lhůtu počítanou ode dne doručení odstoupení od smlouvy oproti kupujícímu. Povinnost prodávajícího je vrátit veškeré finanční prostředky včetně přepravních nákladů, které od kupujícího na základě smlouvy přijal.

pdf Formulář k Odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE

1