Kategorie
Autorizovaný partner
bostitch spit

Online platby
platby

Ochrana osobních údajů

Čl.1. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající TOP nářadí s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a pro uskutečňování marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.  Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, s výjimkou související s distribucí, administrací účetnictví, či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména kontaktní osoby, názvu firmy, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Jedná se zejména o jméno a příjmení, nebo název firmy,  adresu, jméno kontaktní osoby, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení poštou, nebo e-mailem, telemarketing, sms) a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu TOP nářadí s.r.o., Poličanská 1487, 190 16 Praha – Újezd nad Lesy. Ič: 02324741. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře. 

 

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům:

Vaše osobní údaje zpracováváme my, jako váš dodavatel objednaného zboží. Vaše osobní údaje můžeme předat našim subdodavatelům, aby za nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
-Přepravní společnosti - osobní údaje nutné pro doručení zboží přepravcem, kterého si
  zákazník sám vybral jako požadovaný způsob dopravy.
-Externí účetní firma – použití osobních údajů pro zpracování účetní agendy.
-Externí IT technik – správa a zabezpečení elektronických systémů.
-Externí právní zástupce – osobní údaje zákazníků, pro zastupování společnosti
  v právních sporech. 

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené firmě Top nářadí s.r.o. pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený pro marketingové účely je platný po dobu 5 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého účtu, nebo využije kontaktního formuláře, nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím tel. čísla +420 775 398 390. 

Pokud si Kupující vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby Kupující kontaktoval TOP nářadí s.r.o. telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře (viz. předchozí odstavec).

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy níže v článku „Bezpečnost a ochrana osobních údajů“.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, popřípadě název firmy, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na výmaz (tzn. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování osobních údajů včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, právo podat stížnost na zpracování osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

TOP nářadí s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Firma TOP nářadí s.r.o. pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies v článku „Informace o používání souboru cookies“ (viz.níže).  Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

TOP nářadí s.r.o. si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat TOP nářadí s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo telefonicky.

 

Čl.2. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost TOP nářadí s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.topnaradi.eu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti TOP nářadí s.r.o.
Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (v případě nákupu na firmu - název firmy, adresu, IČ, DIČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím platební brány na internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem identifikace a předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.
K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti  a platební morálky.
Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zaregistrování do internetového obchodu www.topnaradi.eu můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na top.naradi@seznam.cz

 

Čl.3. Informace o souborech cookies a jejich využívání společností TOP nářadí s.r.o.
Co je soubor cookie?
Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Ohrožuje používání souborů cookies soukromí?
Společnost TOP nářadí s.r.o. plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou pouze ke zkvalitnění služeb.
Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.
Mohu ukládání cookies vypnout?
Jistě, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.
Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má společnost TOP nářadí s.r.o. ?  Mohu zkontrolovat jejich správnost? Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?
Ano, stačí, když se na naši společnost obrátíte s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, a to buď prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.topnaradi.eu, telefonicky na telefonním čísle +420 775 398 390, popřípadě písemně na adresu TOP nářadí s.r.o., Nádražní 166, 517 21 Týniště nad Orlicí.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

1