Kategorie
Autorizovaný partner
bostitch spit

Online platby
platby

M - Střední emise prachu

Třída prachu "M" - střední
Beton, zdivo, sádra, dřevo-buk,dub.
Prach této třídy má max. hodnoty přípustné pro pracoviště AGW>0,1mg/m³.
Vysavače této třídy jsou testovány a schvalovány jako celý systém. Maximální propustnost činí méně než 0,1%.
Likvidace odpadu musí probíhat bezprašně.

z 1
2