Kategorie
Autorizovaný partner
bostitch spit

Online platby
platby

L - Nízké emise prachu

Třída prachu "L" - nízká
Vápno, slída, kaolín, měkké dřevo-smrk, borovice
Prach této třídy má max. hodnoty přípustné pro pracoviště AGW>1mg/m³.
Filtry těchto vysavačů jsou testovány a schvalovány. Maximální propustnost činí méně než 1%.
Pro likvidaci tohoto prachu neplatí žádné speciální předpisy.

z 2
2