Kategorie
Autorizovaný partner
bostitch spit

Online platby
platby

H-asbest - Extremní emise prachu

Třída prachu "H-azbest" - extrémně vysoké emise nebezpečného prachu
Azbest a jiné těžké kovy.
Tato třída odpovídá třídě prachu "H".
Stroje a přístroje této třídy mají navíc doplňkové schválení pro zachycování a odlučování azbestu.

z 1
2