Kategorie
Autorizovaný partner
bostitch spit

Online platby
platby

H - Vysoké emise prachu

Třída prachu "H" - vysoká
Olovo, měď, plísně, skelná vata, kobalt, formaldehyd, kadmium
Prach této třídy má max. hodnoty přípustné pro pracoviště AGW>0,1mg/m³ a veškerý rakovinotvorný prach
a prach obsahující patogení látky.
Vysavače této třídy jsou testovány a schvalovány jako celý systém.  Maximální propustnost je méně než 0,005%.
Likvidace musí probíhat bezprašně.

z 1
2